با استعانت از پروردگار متعال پا در عرصه انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی گذاشته ام

  • یکشنبه - 8 دسامبر 2019
  • با استعانت از پروردگار متعال وبا امید به آینده پا در عرصه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی گذاشته ام. با تجربه ای که در سمت مشاور مرکز پژوهش ها و کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی دارم، و ...

    گالــــری