2 دیدگاه برای “حضور دکتر رضا سپه وند در سیل لرستان در سال ۹۸”

  • چگنی گفت:

    باسلام حضور دکتر سپهوند به مناطق سیل زده امیدبخش بود برای ادامه زندگی مردم لرستان چون تلاش وکوشش فراوانی کردبود برای برطرف کردن مشکلات آنها من تشکر میکنم از جانب مردم شهرستان چگنی وشاهیوند وشیراوند

  • نبی الاپناهی گفت:

    حضور دکتر ضا سپهوند برای مناطق سیل زده بسیار امید بخش بوده،من از طرف همه آنها از ایشان سپاسگزارم