دکتر رضا سپه وند دارای تألیفات، تحقیقات و مقالات علمی فراوانی است که  از ایشان بیش از ۷۰ عنوان مقاله ISI  و ISC و مقالات کنفرانسی در مجلات و همایش های ملی و بین آلمانی در زمینه انرژی هسته ای و ذرات بنیادی  و انتشار بیش از ۵۰ عنوان مقاله در حوزه های مختلف سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی به صورت کتاب یا مقاله منتشر شده است.  اهم تألیفات وی به این شرح است:

مقالات سیاسی،اجتماعی و فرهنگی

قانون تشویق و حمایت از گزارشگران فساد

طایفه گرایی و نقش آن در توسعه

فقر و کرونا

فساد 

تله رانت 

نقش رسانه در جامعه امروزی  

رویکرد کوتوله پروری در سیستم مدیریتی ایران (خرداد ۱۳۹۶)   

نقدی بر آموزش عالی در ایران (تیر ۱۳۹۶)  

فقر ، بحران کنونی جامعه لرستان (مهر۱۳۹۴)  

لرستان در چنبره دیدگاه عنکبوتی و محفلگرایی (آذر ۱۳۹۴)  

نگرشی تاریخی بر تشکیل رژیم غاصب صهیونیسم و مبارزات مردم فلسطین (۱۳۸۹)  

فیش های نجومی ، هتک حرمت انقلاب اسلامی (تیرماه ۱۳۹۵)  

هشدار ، آرامش مرموز  

در مسیر اندیشه و اعتدال (شهریور ۱۳۹۵)  

تشکیل فراکسیون های قومیتی در مجلس شورای اسلامی ، فرصت یا تهدید (آذر ۱۳۹۵)  

قوم لر و مشاهیر آن (مرداد ۱۳۹۵)  

سوریه  (اسفند ۱۳۹۵)  

چالش های یک انتخاب ، شورای شهر یا پارلمان محلی (فروردین ۱۳۹۶)  

تحولگرایی و جوانان (خرداد ۱۳۹۶)  

قدرت هوشمند (مرداد ۱۳۹۴)