بیوگرافی:

 •  رضا سپهوند                                                                                                                                                                     
 • تاریخ تولد: ۱۳۴۹
 • محل تولد: خرم آباد
 • مدرک تحصیلی: دکترای (phd) فیزیک انرژی های بالا
 • شغل: عضو هیئت علمی رسمی دانشگاه لرستان
 • مرتبه علمی: دانشیار
 • مشاور رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در دور نهم
 • مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در دور نهم
 • رئیس دپارتمان فیزیک دانشگاه لرستان
 • عضو انجمن فیزیک ایران
 • عضو انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
 • عضو هیئت امناء دانشگاه نوآوران
 • عضو شورای نظارت بر دانشگاه های استان لرستان
 • عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه لرستان